π計算の歴史

You are theカウンターth visitor!(Since Nov 25th ,1996)
計算機によるπ計算の歴史について簡単に紹介します。
氏名年・月計算桁使用機種
リトワイズナー等19492,037ENIAC
ニコルソン,ジーネル19543,092NORC
フェルトン19577,480Pegasus
ジェニュイス195810,000IBM 704
フェルトン195810,020Pegasus
ギュー195916,167IBM 704
シャンクス,レンチ1961100,265IBM 7090
ギュー,フィリャトル1966250,000IBM 7030
ギュー,ディシャン1967500,000CDC 6600
ギュー,ブーエ19731,001,250CDC 7600
三好,金田19812,000,036FACOM M-200
ギュー1981-822,000,050未確認
田村19822,097,144MELCOM 900II
田村,金田19824,194,288HITAC M-280H
田村,金田19828,388,576HITAC M-280H
金田,吉野,田村198316,777,206HITAC M-280H
後,金田1983.10(*)10,013,395HITAC S-810/20
ゴスパー1985.1017,526,200Symbolics 3670
ベイリー1986.129,360,111CRAY-2
金田,田村1986.933,554,414HITAC S-810/20
金田,田村1986.1067,108,839HITAC S-810/20
金田,田村,久保等1987.1134,214,700NEC SX-2
金田,田村1988.1204,326,551HITAC S-820/80
チュドノフスキー兄弟1989.5480,000,000CRAY-2 IBM-3090/VF
チュドノフスキー兄弟1989.6535,339,270IBM 3090
金田,田村1989.7536,870,898HITAC S-820/80
チュドノフスキー兄弟1989.81,011,196,691IBM 3090
金田,田村1989.111,073,740,799HITAC S-820/80
チュドノフスキー兄弟1991.82,260,000,000自作の計算機
高橋,金田1995.63,221,220,000HITAC S-3800/480
高橋,金田1995.84,294,960,000HITAC S-3800/480
高橋,金田1995.106,442,450,000HITAC S-3800/480
高橋,金田1997.851,539,600,000HITACHI SR2201と1024 台の演算機(並列計算)
高橋,金田1999.568,719,470,000HITACHI SR8000と64 台の演算機(並列計算)
高橋,金田1999.9206,158,430,000HITACHI SR8000と128 台の演算機(並列計算)
(*) スーパーコンピューターを利用した最初の計算のため参考記録

[πの部屋!]のTopPageへ戻る
Copyright(C)1996-2000 Kusuto, All rights reserved. kusuto@ma2.justnet.ne.jp